RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet RUT-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad. Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att ni som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet.

  1. Man måste fylla minst 18 år det år köper tjänsterna
  2. Man måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

Du kan läsa mer på Skatteverkets sida

OBS! Från 1 januari 2016  kan man få 50 procent av arbetskostnaden i rutavdrag och 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Maxbeloppet för rot- och rutavdraget är totalt 50 000 kr per köpare och år. Rutavdraget får uppgå till max 25 000 kr för en köpare som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.